Posts Tagged ‘política’

democracia 2.0…

febrer 6, 2011

en aquest post, descric una proposta de millora per al sistema de govern español. no entraré discutir alternatives de canvi (només parlaré de la meva idea) ni en detallar pq es recomanable el canvi (em sembla q, a aquestes alçades, el problema es prou clar).

ok, només cinc cèntims de pq es recomanable el canvi: la classe política ha esdevingut una xacra social, un punt feble q els lobbies poden atacar (léase, sobornar) donant origen al sistema corruptiu q converteix el millor programa electoral en paper mullat. d’aquesta forma, la classe política perd tot el seu sentit de delegat del poble (concepte principal en el sistema ‘democràtic’).

la proposta q expressaré a continuació es composa de dos elements:

– un de canvi estructural en la presa de decisions en el q la classe política cedeix part de les seves capacitats com a delegat, efectivament minimitzant tal figura i incrementant directament el poder del poble.

– un sistema d’auditoria de govern. una base de transparència per a la observació pública de l’execució de govern.

(more…)

Anuncis